Historie

 
HISTORIE
 
Již v dávných dobách chránili požárníci stejně jako dnes majetky svých spoluobčanů
 
v obci i okolí!
 
Jelikož byly příbytky postaveny z hořlavého materiálu, byla pro tento účel v naší obci postavena
 
kůlna, kde byla umístěna stříkačka (t.č. SUDOVÁ), do které se voda musela nosit a nalévat.
 
Tento primitivní způsob práce, nezorganizovanost a neznalost občanů nemohla zabránit velkým škodám.
 
Po jednom takovém velkém požáru byla založena v obci roku 1879 hasičská jednota!
 
Po založení hasičské jednoty se začala členská jednota rozrůstat a nabývat zkušeností.
 
Bylo však nutné zakoupit moderní techniku, na kterou však chyběly finanční prostředky.
 
Proto se pořádaly sbírky, hasičská cvičení a různé společenské zábavy, jejichž výtěžek byl
 
věnován na nákup hasičského nářadí.
 
K roku 1908 bylo v dobrovolném sboru naší obce 49 občanů (v roce 1894 bylo 22 členů).
 
Za doby okupace (1940) měla jednotka již 51 mužů, 10 žen a 71 přispívajicích členů.
 
Činnost sboru však byla omezena a zakázána. Z této doby  nebyla však nikdy nalezena kronika.
 
Roku 1967 byla otevřena hasičárna, která byla zřízená z bývalé hospody ''U Turků'' (k dispozici
 
do roku 1999, kdy byla zbourána a zastavěna bytovými jednotkami).
 
V roce 1976 se členové rozhodli navázat téměř po 40-ti letech na tradici kronikářů a zavedli
 
hasičskou kroniku. Prvním kronikářem se stal Josef Vitera.
 
Rok 1979 byl ve znamení oslav 100-letého vyročí založení spolku. V té době měl hasičský
 
sbor 101 členů, z toho dvě družstva mužů, družstvo dorostu, žáků a žen.
 
K dnešnímu dni je nejstarším členem sboru pan František Bartoška, nar. 28.11.1924.
 
 
 
 
 
Dnešní hasičská zbrojnice se nachází v prozatimních prostorách obecního úřadu.