První pomoc

Postup první pomoci
1Orientace - zjistit, co se přihodilo
2Bezpečnost - zajistit bezpečnost zachránců i zraněných osob
3Zjistit stav zraněných osob
   
 
PŘIVOLEJTE ZDRAVOTNICKOU POMOC: TELEFON 155 NEBO 112
1. Jednejte klidně. Operátorovi budete muset říci: Vaše jméno a příjmení, co se stalo, kde se nacházíte, orientační bod v terénu
2. Počet zraněných a jejich stav
3. Další nezbytné informace (např. číslo volajícího). Požádejte operátora o radu, jak postupovat do příjezdu zdravotnické pomoci.
 
VYŠETŘENÍ ZRANĚNÉHO
Pohledem, poslechem a pohmatem ověřte - dýchání, krvácení, polohu těla, barvu obličeje, teplotu těla, pot...
Zkontrolujte životní funkce zraněných.
 
BEZVĚDOMÍ  

Oslovte zraněného, pátrejte po masivním krvácení.
Uložte zraněného do polohy na zádech (při podezření na poranění páteře velmi opatrně).
Proveďte záklon hlavy - tím dojde k uvolnění dýchacích cest.

 KRVÁCENÍ   Přiložte tlakový obvaz.
Zvedněte krvácející končetinu.
Proveďte protišoková opatření: ošetřete poranění, zabraňte ztrátám tepla, uveďte končetiny do zvýšené polohy.

 

RESUSCITACE - k záchraně života stačí jen dvě ruce

 
Pokud nedýchá normálně: Zakloňte hlavu a podložte ramena. 
30x stlačte hrudník

(obě ruce na střed hrudníku, stlačit 5-7 cm, nahlas odpočítávat).
Frekvence stlačování: 2x za vteřinu.
2x vdechnout (vdech trvá cca 1 vteřinu).
Resuscitaci nepřerušovat kontrolami tepu, platí pro jednoho i dva zachránce.
 
DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC  

Otevřete dýchací cesty zraněného (záklon hlavy).
Dobře utěsněte nos a okolí úst.
Používejte vždy resuscitační roušku (případně igelit).
Vdechujte a kontrolujte zvedání hrudníku.

 Šok   Oslovte zraněného, zkontrolujte tep a barvu kůže.
Zajistěte teplo a ticho.
Nepodávejte tekutiny ústy!!!
Můžete zvednout končetiny.

 

 Nevhodné úkony při první pomoci

 Nesvlékejte šaty z poraněného.
Nevracejte vyhřezlé orgány do dutiny břišní!
Nerovnejte zlomené končetiny a nezatlačujte kostní úlomky do rány u otevřených zlomenin!
Neodstraňujte cizí vyčnívající těleso z rány.
Neprovádějte násilnou změnu polohy poraněného.
Nepolévejte přímo rány dezinfekčním roztokem.
Nepodávejte tekutiny a léky ústy.
Neponechávejte raněného bez dohledu.
Neodstraňujte ochranné přilby u cyklistů a motocyklistů, pokud není nutná resuscitace.